6 Mart 2017 Pazartesi

FAHİR AKSOY

Fahir AKSOY (İstanbul,1916-Erdek,3 Ocak 2008)


1916 Yılında İstanbul'da doğdu.
Fevziye ve Edirne Liselerinde eğitim gördü.
Çalışma hayatına 1935 senesinde Vakit gazetesinde başladı, Vakit ve Edirne Postası Gazetelerinde ilk yazıları yayınlandı.
Birçok gazete ve dergide sanat ve kültür sayfalarını yönetti.
1972 senesinde gazetecilik mesleğinden emekli oldu.
1947 yılında siyasi bir gazete, 1974'te ''KÖKEN'' isimli bir sanat dergisi çıkardı.
TRT için ''Bekataşi'', ''Mevlevi'', ''Halk Sanatı'' isimli üç, kendi hesabına da 2 kısa metrajlı belgesel filmler hazırladı.

İstanbul, Foça, İzmir ve Foça'da yaşadı.
Safyürek (Naif) resmin temsilcileri arasında yer alır.


ESERLERİ;

Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma, 1982
Türk Resminde Değişme ve Yenileşme, 1983
Hacı Bektaş Veli Yaşamı ve Sanata Yaklaşımı
Naif Sanat ve Türk Naifleri, 1990
Kürdün Meyhanesi, 2000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder