20 Ocak 2015 Salı

AHMET ZİYA AKBULUT

Ahmet Ziya AKBULUT (İstanbul, 1869 – İstanbul, 1938)

Kuleli Askeri Lisesi’ni ve Harbiye’yi bitirdi.
1887’de Genelkurmany Resimhanesi’ne atandı.
Kuleli’de ilk resim derslerini, Miralay Nuri Bey (Osman Nuri)’den, 
Harbiye’de Hoca Ali Rıza’dan aldı.
Yüzbaşı rütbesiyle Kuleli’ye resim muallim muavini oldu.

1896’da Amel-i Menazır, 
1922’de Usül-ü Ameliye-i Fenn-i Menazır isimli iki kitap yazdı.

Resimde derinliğe önem verdiğinden “Menazırcı Ziya” adıyla ün yaptı.
Celal Esat Arseven onu,”çizgiye ve menazıra ehemmiyet veren ilk ressamlar zümresinden”sayar.
Bu ilgisinden dolayı matematik ve astronomiye yakınlık duydu.
Takvim-i Ziya adlı bir takvim yayınladı.
1898’de Askeri Okullar Matbaası Müdürlüğü’ne geçti.
1905’te binbaşılığa yükseldi.

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kurulunca bu cemiyetin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
Cemiyetin yayın organı olan gazetede, perspektif üzerine yazılar yazdı.

Sanayi-i Nefise’de bir süre hocalık yaptı.

1900’lerden sonra bazı grup sergilerine katıldı.


1901’de İstanbul’un ilk Salon’u olarak açılan yerde düzenlenen karma sergilerde, yerli ve yabancı kökenli sanatçıların arasında yapıtları sergilendi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder