24 Ocak 2015 Cumartesi

KAMİL AKDİK

Kamil AKDİK (İstanbul, 1861 – İstanbul, 1941)

İstanbul Fındıklı’da 29 Kasım 1861 günü dünyaya geldi
Tersane-i Amire Erzak Ambarı Başkatibi Hacı Süleyman Efendi’nin oğludur.

Zeyrek Saliha Hatun Sıbyan Mektebi’nde okudu.
Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

1881’de Dahiliye Nezareti’ne  katip olarak girdi.
Hattat Sami Efendi’den dört yıl hat dersi aldı.(1880-1884)

1884’te  nesih ve sülüs yazısından “icazetname” alarak, çalışmalarını hat üzerine yoğunlaştırdı.
Hocasının ricasıyla Kamil mahlasını Haşim’e cevirdi. Bu sebeple 1887-1890 yılları arasında ki yazılarında bu imzaya rastlanmaktadır.

Yazıdaki kabiliyet ve ilgisi sebebiyle,1894’te Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi’ne atandı, ertesi yıl “namenvüs” oldu. Ve 1924 yılında Babıali’nin lağvedilmesi ile bu görevinden emekliye ayrıldı.

Hat sanatındaki başarısı nedeniyle, V.Mehmed Reşad’ın buyruğuyla “Reis-ül Hattatin” unvanıyla ödüllendirildi.

1914’te açılan Medreset-ül Hattatin’de hat dersleri verdi.
1918’te Galatasaray Sultanisi’ne hüsn-i hat öğretmeni olarak atandı.
1929’da Şark Tezyini Sanatlar Okulu’na müdür,
1936’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne yazı öğretmeni olarak geçti.
1940’ta Prens Tevfik Paşa’nın Kahire’de yaptırdığı caminin kubbe ve kuşak yazılarını yazdı.

23 Temmuz 1941’de Fatihteki evinde vafat etmiştir.
Kabir Kitabesi, oğlu Şeref Akdik tarafından yazılmıştır.


Özel hat koleksiyonu, ölümünden sonra Topkapı Sarayı Müzesi tarafından alınmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder